Baronio Photographer

งานรับปริญญา พรีเวดดิ้ง งานแต่งงาน อีเว้นท์และงานพิธีต่างๆ

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 5282 ครั้ง)
ชื่อจริง
Wisawa-ek Lee
เบอร์มือถือ
095-524-9798
เว็บไซต์
Email
baronio@hotmail.com
Line ID
Wisawa-ek_Lee
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 7,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน 10,000 บาท
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานอีเวนต์
สถาปัตยกรรม
พรีเวดดิง
Presenter/Product
3 รูป
Ordination (บวช)
60 รูป
CEO Profile
15 รูป
Proflie
14 รูป
HBD
33 รูป
Graduate
105 รูป
Wedding Ceremony
79 รูป
Pre-Wedding
53 รูป
Event
124 รูป
Interior
44 รูป
Seminar (สัมมนา)
20 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน