BLACK FILM PHOTO

#blackfilmphoto

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 14871 ครั้ง)
ชื่อจริง
หมี
เบอร์มือถือ
086-979-5320
Email
lightdarkmee@gmail.com
Line ID
lightdarkmee
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ, ภาคกลาง
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานอีเวนต์
สถาปัตยกรรม
รับปริญญา 2017-2
113 รูป
รับปริญญา 2017
180 รูป
Behind the scenes เสือร้องไห้ Show
113 รูป
นอกรอบ 2016-2
105 รูป
นอกรอบ 2016-1
146 รูป
มศว 2016
82 รูป
นอกรอบ มหิดล 2015
120 รูป
ม.ธรรมศาสตร์ 2015
200 รูป
มศว-2015
165 รูป
นอกรอบ 2015 - 1
200 รูป
รวมรับปริญญาปี 2015
200 รูป
นอกรอบ ราชมงคล 2014 !
45 รูป
รวม 3 พระจอมฯ 2014
101 รูป
รับปริญญานอกรอบ 2014
157 รูป
รวม ม.เกษตรฯ
38 รูป
รวม 3 พระจอมฯ
48 รูป
รวม ม.ธรรมศาสตร์ 2014
52 รูป
รวม ม.มหิดล 2014
45 รูป
รวมจุฬาฯ 2014
50 รูป
รวมรับปริญญา 2014
105 รูป
รับปริญญานอกรอบ : )
112 รูป
รวม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2013
34 รูป
รวม ม.รามคำแหง
21 รูป
รวม ม.บูรพา
12 รูป
รวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 รูป
รวม ราชมงคล
39 รูป
รวมภาพรับปริญญา 2013
82 รูป
รับถ่ายภาพสถานที่ โรงแรม ร้านค้า ฯลฯ
34 รูป
งาน Event
42 รูป
Portrait - 1
18 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน