Chawanlacha (ช่างภาพ)

รับถ่ายภาพรับปริญญา เวดดิ้ง 'ช่างภาพหญิงใจดี' Tel. 063-2701

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 2861 ครั้ง)
ชื่อจริง
Chawanlacha Photo
เบอร์มือถือ
091-762-0808
Email
chocolatebotun@hotmail.com
Line ID
botun1204
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
พรีเวดดิง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3 รูป
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15 รูป
Prewedding
24 รูป
มหาวิทยาลัยมหานคร
11 รูป
Prewedding
8 รูป
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
4 รูป
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13 รูป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
31 รูป
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
15 รูป
มหาวิทยาลัยบูรพา
5 รูป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3 รูป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4 รูป
มหาวิทยาลัยธนบุรี
13 รูป
CONGRATULATIONS
30 รูป
CONGRATULATIONS
35 รูป
CONGRATULATIONS
30 รูป
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
35 รูป
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกร
18 รูป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 รูป
มหาวิทยาลัยมหิดล
18 รูป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
10 รูป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8 รูป
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
10 รูป
PREWEDDING
7 รูป
PREWEDDING
4 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน