First Photo

ช่างภาพไม่วีน ไม่เหวี่ยง ช่วยคิดท่า คิดมุม ถ่ายได้ทุกแนว

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 9843 ครั้ง)
ชื่อจริง
First Photo
เบอร์มือถือ
086-524-3139
เว็บไซต์
Email
watitintarapanon1234@gmail.com
Line ID
firsty2533
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

สินค้า/อาหาร

ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานอีเวนต์
สินค้า/อาหาร
ม.เกษตร
43 รูป
จุฬา
19 รูป
Portrait
23 รูป
ม.ธรรมศาสตร์
11 รูป
เสื้อผ้า
3 รูป
มหิดล
21 รูป
มทร.
6 รูป
งานสัมมนา
68 รูป
นอกรอบกลุ่ม ม.สยาม
13 รูป
ม.สยาม
17 รูป
Wedding Ceremony
46 รูป
Grand Opening
77 รูป
งานหมั้นเล็กๆ
18 รูป
Birth Day Party Som MissGrand
87 รูป
ม.บูรพา
11 รูป
Wedding รพ.สงฆ์
43 รูป
งานบวชจังหวัดสมุทรปราการ
86 รูป
งานบวชจังหวัดนครนายก
79 รูป
BU
14 รูป
งานบวชจังหวัดนครปฐม
38 รูป
A Girl Short Hair In The City
17 รูป
ถ่ายโปรไฟล์ แฟชั่น
8 รูป
นอกรอบ BU
20 รูป
Wedding
13 รูป
งานแต่งอิสลาม
21 รูป
TOYOTA
8 รูป
รามคำแหง
19 รูป
ราชภัฏสวนดุสิต
7 รูป
ม.ราชภัฏนครปฐม
9 รูป
รวม
10 รูป
บ้านสมเด็จ
8 รูป
ราชภัฏอยุธยา
6 รูป
ราชภัฏสวนสุนันทา
6 รูป
ม.จันทรเกษม รับจริง มสธ.
5 รูป
ม.ราชภัฎพระนคร
12 รูป
June&Aof
10 รูป
นอกรอบ ม.กรุงเทพ
17 รูป
NORTH BANGKOK
3 รูป
ม.ธนบุรี
5 รูป
ร.ร.นายร้อยตำรวจ สามพราน
17 รูป
Fern PTU.
1 รูป
Fern UTTC
6 รูป
งานบวช
16 รูป
SU
2 รูป
Nudee ABAC
16 รูป
Mild มศว.
6 รูป
Gift&Peck
13 รูป
นอกรอบกลุ่ม_rmutsb
10 รูป
ABAC บางนา
10 รูป
Eve-MFU
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน