PhotoGung So Good

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 938 ครั้ง)
ชื่อจริง
Gung So Good
เบอร์มือถือ
081-639-9588
เว็บไซต์
Email
gilovegung021@gmail.com
Line ID
gi2635
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,000 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
ภาพบุคคล/แฟชัน
พรีเวดดิง
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
15 รูป
นอกรอบ มอนอร์ทกรุงเทพ
11 รูป
งานบวชนาคแบงค์ ลพบุรี
10 รูป
น้องๆ โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี
12 รูป
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
8 รูป
ปัดฉิมน้องๆโรงเรียนสายน้ำผึง
17 รูป
บัณฑิต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12 รูป
บัณฑิต ม.ลาดกระบัง
36 รูป
งานพริเวดดิง
6 รูป
บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลาน
17 รูป
บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
21 รูป
ภาพแต่งงาน
9 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน