JackBauer

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 153 ครั้ง)
ชื่อจริง
Jack Srisungnern
เบอร์มือถือ
-
เว็บไซต์
Email
jack_juc@hotmail.com
Line ID
-
สถานที่ที่รับงาน
ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

งานแต่ง

พรีเวดดิง

ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
ภาพบุคคล/แฟชัน
พรีเวดดิง
ถ่ายเล่นๆ
10 รูป
พิธีงานแต่ง
6 รูป
พรีเว้ดดิ้ง By Wegift
7 รูป
ผลงาน รับปริญญา
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน