Jangko Picture's(พัทยา)

รับถ่ายภาพ งานแต่งงาน งานบวช รับปริญญา อีเว้นท์ ทั่วประเทศ

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 44892 ครั้ง)
ชื่อจริง
ไพบูลย์ พิลาภ (Jangko Picture's)
เบอร์มือถือ
085-442-9706
เว็บไซต์
Email
jkp_photo@hotmail.com
Line ID
jangkopictures
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

งานแต่ง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
งานอีเวนต์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
148 รูป
ม. ขอนแก่น
187 รูป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
143 รูป
ม.พระจอมเกล้า
183 รูป
พยาบาล
42 รูป
ม.ราชภัฏ
198 รูป
ม. มหิดล
189 รูป
จวง & ป๊อบ
33 รูป
BEN & POG
86 รูป
MAY & JAK
109 รูป
Nat & Adrian
55 รูป
Beer & Art
71 รูป
ส้มโอ & ปอนด์
64 รูป
นัท & เจ
42 รูป
Fern & Pop
74 รูป
Elle & Pint
103 รูป
NUT & WIN
104 รูป
งานอุปสมบท
160 รูป
EVENT's
150 รูป
พยาบาล เกื้อการุณย์
89 รูป
ทรานสคริปท์ ว.พยาบาล
183 รูป
รับปริญญา ว.พยาบาล
107 รูป
ว.พยาบาลฯ สุราษฎร์ธานี
52 รูป
ว.พยาบาล กองทัพบก
15 รูป
นอกรอบกลุ่ม พยาบาล
107 รูป
ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ
13 รูป
ม.กรุงเทพ
200 รูป
ม.บูรพา
171 รูป
ม. กรุงเทพ
76 รูป
ม.รามคำแหง
182 รูป
ม.ธรรมศาสตร์
181 รูป
นอกรอบกลุ่ม ม.ราชภัฏ
29 รูป
N I D A
28 รูป
ม. ธุรกิจบัณฑิตย์
46 รูป
Diploma Wattana Wittaya Academy
30 รูป
ม.ราชมงคล
103 รูป
ม. เกษตรศาสตร์
72 รูป
ม.เกษตรศาสตร์
185 รูป
นอกรอบกลุ่ม
36 รูป
ม.หัวเฉียว
80 รูป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
198 รูป
Promnight Party
71 รูป
กีฬาสี เตรียมอุดม
177 รูป
บายเนียร์แพทย์ ม.ขอนแก่น
24 รูป
ม. นเรศวร
55 รูป
ม. ศิลปากร
90 รูป
ม.มหาสารคาม
29 รูป
นอกรอบ ม.หัวเฉียว
54 รูป
ม.อัสสัมชัญ
31 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน