Jangko Picture's

ช่างภาพโดย Jangko Picture's รับถ่ายภาพทั่วประเทศ

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 38721 ครั้ง)
ชื่อจริง
ไพบูลย์ พิลาภ (Jangko Picture's)
เบอร์มือถือ
085-442-9706
เว็บไซต์
Email
jkp_photo@hotmail.com
Line ID
jangkopictures
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

งานแต่ง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานอีเวนต์
สินค้า/อาหาร
ม.ราชภัฏ
200 รูป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 รูป
ม.รามคำแหง
172 รูป
นอกรอบกลุ่ม ม.ราชภัฏ
29 รูป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
198 รูป
ว.พยาบาลฯ สุราษฎร์ธานี
52 รูป
Elle & Pint
103 รูป
Wedding Ceremony
40 รูป
NUT & WIN
104 รูป
ม. มหิดล
187 รูป
ม.พระจอมเกล้า
183 รูป
กีฬาสี เตรียมอุดม
177 รูป
พยาบาล เกื้อการุณย์
57 รูป
ม. นเรศวร
55 รูป
ทรานสคริปท์ ว.พยาบาล
183 รูป
ม. ศิลปากร
62 รูป
ม.ราชมงคล
154 รูป
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
150 รูป
ม.มหาสารคาม
29 รูป
รับปริญญา ว.พยาบาล
107 รูป
นอกรอบ ม.หัวเฉียว
54 รูป
ม. กรุงเทพ
76 รูป
ม. รัตนบัณฑิต
12 รูป
ม.ธรรมศาสตร์
149 รูป
ม. ขอนแก่น
144 รูป
ว.พยาบาล กองทัพบก
15 รูป
ม.บูรพา
171 รูป
ม.กรุงเทพ
200 รูป
พยาบาล นพรัตน์วชิระ
182 รูป
๑ ในมาตรฐาน
4 รูป
บายเนียร์แพทย์ ม.ขอนแก่น
24 รูป
PROM NIGHT
11 รูป
ม. ธุรกิจบัณฑิตย์
41 รูป
นอกรอบกลุ่ม พยาบาล
107 รูป
บายเนียร์แพทย์ ม.มหิดล
147 รูป
Diploma Wattana Wittaya Academy
30 รูป
ม.อัสสัมชัญ
18 รูป
ม.หัวเฉียว
80 รูป
ม. คริสเตียน
34 รูป
วันรับหมวก-พยาบาล
35 รูป
ว. เทคโนโลยี
12 รูป
ม.เกษตรศาสตร์
162 รูป
Pre-Graduate
32 รูป
N I D A
28 รูป
ว. การสาธารณสุข
18 รูป
EVENT's
104 รูป
Lenka Chadaporn
42 รูป
PAKKAD SHOP
29 รูป
Bikini On the Beach
15 รูป
New Bikini 1
54 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน