Pakapon

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 2561 ครั้ง)
ชื่อจริง
ภคพณ วงศ์หงษ์
เบอร์มือถือ
091-865-9192
Email
enuza_imiss_u@hotmail.com
Line ID
kouboulz
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
Ploy
8 รูป
HCU "Ann''
33 รูป
Cu
17 รูป
Cu Tye Chutima
8 รูป
SPUC
19 รูป
สวนอัมพร
20 รูป
"Cu" Bond
10 รูป
นอกรอบเชียงใหม่
12 รูป
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
12 รูป
Buu
7 รูป
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
12 รูป
Wedding ceremony
58 รูป
Wedding
38 รูป
Wedding
55 รูป
Wedding
35 รูป
Wedding
30 รูป
Wedding
54 รูป
Wedding K & A
57 รูป
Wedding ceremony
41 รูป
"มด" HCU
6 รูป
"ยุ่ง" HCU
6 รูป
"Book" Cu
11 รูป
"วิน" TU
8 รูป
"อ้น" ABAC
4 รูป
ABAC
10 รูป
สวนอัมพร
4 รูป
"ยุ่ง" มข
6 รูป
"ป๊อก" KMUT
3 รูป
"บุญ" ABAC
5 รูป
"ข้าวฟ่าง" SPUC Conburi
2 รูป
"เอิง" Cu
6 รูป
"FiiN" Ku
8 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน