Paopixphoto

รับถ่ายภาพ งานรับปริญญา งานแต่งงาน ปรีเวดดิ้ง งานบวช

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 1896 ครั้ง)
ชื่อจริง
PaoPix Photographer เป้า
เบอร์มือถือ
086-894-6977
Email
trakul1@hotmail.com
Line ID
paopixphotos
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 4,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
ภาพบุคคล/แฟชัน
พรีเวดดิง
Ploy+Sak
46 รูป
Oil+Neno
46 รูป
MUT
28 รูป
SUT
44 รูป
KMUTT
77 รูป
Nim+Pol
53 รูป
Meaw+M
37 รูป
Cherry+Nueng
40 รูป
Warn+Up(Pre)
56 รูป
MSU
143 รูป
KKU
135 รูป
SWU
101 รูป
งานบวช
130 รูป
PreWedding
89 รูป
RSU
140 รูป
SU
72 รูป
ABAC
101 รูป
CMU
118 รูป
NU
158 รูป
MFU
77 รูป
TU
146 รูป
STOU
91 รูป
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
200 รูป
Warn+Up
57 รูป
NorthBKK
42 รูป
Yui+Alex(Ceremony+Celebration)
124 รูป
BU
81 รูป
BUU
118 รูป
EAU
57 รูป
RU
200 รูป
วิทยาลัยพยาบาล
69 รูป
KMUTNB
97 รูป
KMITL
132 รูป
Mahidol
194 รูป
PSU
195 รูป
Bee+Joe(Pre)
50 รูป
Mix_Wedding
145 รูป
Tukta+Justin
63 รูป
Fon+Khem
46 รูป
WU
34 รูป
Bell+Chao
61 รูป
KU
186 รูป
Pam+Ohm
92 รูป
Pat+Korn
80 รูป
Ta+Zuu
51 รูป
RMUTT
197 รูป
CU
169 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน