Purester Photographer

ช่างภาพหญิง อารมณ์ดียินดีให้บริการคร้าา

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 3971 ครั้ง)
ชื่อจริง
Phatharaporn Suphoworawut
เบอร์มือถือ
094-292-8795
เว็บไซต์
Email
pure5501109042@hotmail.com
Line ID
Purepurepp
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
นอกรอบ ABAC
28 รูป
นอกรอบมหิดล + กระทรวงกลาโหม
29 รูป
ม.กรุงเทพ
15 รูป
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (คลอง6)
13 รูป
สวนอัมพร
17 รูป
มหาวิทยาลัยจุฬาฯ
10 รูป
นอกรอบ คลอง 6 ธัญบุรี
16 รูป
นอกรอบมหิดล
29 รูป
มหาวิทยาลัยบูรพา
20 รูป
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (คลอง6)
16 รูป
มหาวิทยาลัยหอการค้า
16 รูป
มหาวิทยาลัยหอการค้า
18 รูป
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
11 รูป
NIDA
15 รูป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19 รูป
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13 รูป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 รูป
มศว.องครักษ์
14 รูป
มหาวิทยาลัยรังสิต
23 รูป
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15 รูป
มหาวิทยาลลัยแม่ฟ้าหลวง
11 รูป
มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 รูป
มศว. องครักษ์
9 รูป
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี(Bitec)
19 รูป
มหาวิทยาลัยลาดกระบัง
16 รูป
มหาวิทยาลัยมหิดล
20 รูป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 รูป
คู่รัก
20 รูป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 รูป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 รูป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 รูป
มหาวิทยาลัยจุฬา
10 รูป
มหาวิทยาลัยจุฬา
14 รูป
สถาบันการบินพลเรือน
11 รูป
นอกรอบสวนรถไฟ
9 รูป
มหาวิทยาลัยจุฬา
14 รูป
มหาวิทยาลัยจุฬา
10 รูป
มหาวิทยาลัยมหิดล
21 รูป
มหาวิทยาลัยมหิดล
22 รูป
RBAC สวนอัมพร
10 รูป
มศว
11 รูป
Bangkok University
15 รูป
มหาวิทยาลัยรามฯ
16 รูป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15 รูป
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
17 รูป
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
10 รูป
Sripatum University
16 รูป
มหาวิทยาลัยรังสิต
10 รูป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน