Memorize Photography

รับบริการถ่ายภาพ งานรับปริญญา งานภาพบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 1204 ครั้ง)
ชื่อจริง
Oat Rattataep
เบอร์มือถือ
090-951-0962
เว็บไซต์
Email
oatpnet10@hotmail.com
Line ID
oatpnet // หรือโทร 0924567036
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 2,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 1,500 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
ภาพบุคคล/แฟชัน
Congratulation Graduate 2
10 รูป
Congratulation Graduate
6 รูป
Portrait
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน