Satomiaon Magazine

ใส่ความมีสไตล์ให้กับคุณ ในแบบที่ไม่ธรรมดา

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 1355 ครั้ง)
ชื่อจริง
Satomi Aon
เบอร์มือถือ
082-333-0201
เว็บไซต์
Email
satomiaon@gmail.com
Line ID
satomiaon
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 2,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,000 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,000 บาท

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,000 บาท

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
ภาพบุคคล/แฟชัน
พรีเวดดิง
คุณกิ้ม พรีเวดดิ้ง
4 รูป
น้องบอล เกษตรศาสตร์
9 รูป
ม.ธรรมศาสตร์
1 รูป
คุณโบว์ ปรายฟ้า
16 รูป
พรีเวดดิ้งน้องจอย
11 รูป
คุณกิ้ม & คุณเจี๊ยบ (ลาทอสคาน่า)
11 รูป
ม.เกษตรศาสตร์
4 รูป
Congratulation
8 รูป
น้องมิ้น หอการค้า
6 รูป
N' Nu @ Nida
6 รูป
Graduate
8 รูป
North Bangkok University
5 รูป
Graduate
7 รูป
ม.หอการค้า
5 รูป
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
5 รูป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6 รูป
N' Lukgal
7 รูป
N' One
10 รูป
N' O
6 รูป
Model
10 รูป
N' Fu
4 รูป
N' Peck
6 รูป
N' Wan
6 รูป
N' Rainny
8 รูป
N' Fishy
10 รูป
N' Earth
6 รูป
N' Kee
5 รูป
N' Min
10 รูป
N' Join
7 รูป
N' Benz
6 รูป
N' Tum
5 รูป
Love
4 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน