Put.

Put.puttachart ' One photo brings back the memory '

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 4050 ครั้ง)
ชื่อจริง
puttachart yanyut
เบอร์มือถือ
089-255-8588
Email
puttachart4@hotmail.co.th
Line ID
puttachart-lineid
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
Graduate 4
10 รูป
Graduate 3
10 รูป
Graduate 2
10 รูป
Graduate 1
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน