Shashin しゃしん

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 633 ครั้ง)
ชื่อจริง
Rangsinee Sankhom
เบอร์มือถือ
087-567-3136
เว็บไซต์
Email
pppommappp@yahoo.com
Line ID
pers
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
Graduation
7 รูป
RMUTTO
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน