Shutter room studio

ชมผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/15mituna

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 766 ครั้ง)
ชื่อจริง
ชนกานต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เบอร์มือถือ
089-973-5292
เว็บไซต์
-
Email
chonakan_15@hotmail.com
Line ID
15mituna
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 6,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 6,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,500 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 6,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,500 บาท

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน 15,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 8,000 บาท

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
ยังไม่ได้อัพโหลดผลงาน
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน