MemoryCard Foto

Take a Photo Into Your Memory.

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 958 ครั้ง)
ชื่อจริง
Titatorn C. Traijit
เบอร์มือถือ
089-678-8107
Email
titatorn_of_t3@hotmail.com
Line ID
beartrain079
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
ภาพบุคคล/แฟชัน
Portraits Vol.01
10 รูป
Portraits Vol.02
10 รูป
งานรับปริญญา Vol.01
10 รูป
งานรับปริญญา Vol.02
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน