BigbrightPhotographer

Let us Brighten Your Memories!!

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 323 ครั้ง)
ชื่อจริง
Bigbright Photo
เบอร์มือถือ
091-560-9965
เว็บไซต์
Email
arraay@hotmail.com
Line ID
bigbrightphoto
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
MU : Patt
5 รูป
CU : Giffy
6 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน