Bobby_photography

ความทรงจำของคุณ เราขอสร้างมัน

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 279 ครั้ง)
ชื่อจริง
Bobby Art
เบอร์มือถือ
093-589-6164
เว็บไซต์
Email
weeruyut_art@hotmail.com
Line ID
weeruyut
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
ภาพบุคคล/แฟชัน
Bow&Bee
6 รูป
Congratulations
8 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน