Chaiwichit Photo

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 850 ครั้ง)
ชื่อจริง
ชัยวิชิต เพ็งพูน
เบอร์มือถือ
085-357-2921
Email
chaiwichit.pengpoon@gmail.com
Line ID
winfreeze
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ, ภาคกลาง
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
รวมรับปริญญา 1
10 รูป
รวมถ่ายรับปริญญา 2
10 รูป
รวมถ่ายรับปริญญา 3
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน