DomeNo FOTO

รับถ่ายงานรับปริญญา โปรไฟล์ส่วนตัว ถ่ายสินค้า.....

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 550 ครั้ง)
ชื่อจริง
Dome' Kongkaew
เบอร์มือถือ
085-511-2516
เว็บไซต์
Email
antonio_17_d@hotmail.com
Line ID
domedna
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 4,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานอีเวนต์
Event
3 รูป
Portrait
3 รูป
Congratulations
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน