FotoOakey House

บริการรับถ่ายภาพ prewedding - งานแต่งพิธีการ - งานรับปริญญา

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 248 ครั้ง)
ชื่อจริง
OakEy O-family
เบอร์มือถือ
081-691-5349
เว็บไซต์
-
Email
o_oakey@hotmail.com
Line ID
-
สถานที่ที่รับงาน
ภาคใต้
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 6,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 6,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน 6,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,000 บาท

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
งานแต่ง
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานอีเวนต์
พรีเวดดิง
งานอีเวนต์ style FotoOakey
10 รูป
งานแต่งพิธีการ style FotoOakey
8 รูป
Prewedding style FotoOakey
7 รูป
fashion style FotoOakey
6 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน