FOTOPARKXZ

ถ่ายภาพ:Event:Fashions:Portrait:Graduation:Congratulations

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 499 ครั้ง)
ชื่อจริง
Parkxz Weerapat Mainaikit
เบอร์มือถือ
086-825-7780
เว็บไซต์
Email
park_lovetoo@hotmail.com
Line ID
pparkxzz25
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานอีเวนต์
Portrait
1 รูป
Event
3 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน