HiPea'

ถ่ายให้ด้วยทั้งกล้องดิจิตอล และ กล้องฟิล์ม

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 665 ครั้ง)
ชื่อจริง
HiPea' Yeah'h
เบอร์มือถือ
087-361-0034
เว็บไซต์
Email
hipeakub@gmail.com
Line ID
้้hipea.p
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
Graduation by Film Camera
10 รูป
All Graduation Pic
4 รูป
All Graduation Pic 2
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน