immkung★camera

คุณมีความทรงจำของคุณ เราบันทึกไว้ให้คุณได้ก็พอแล้ว

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 319 ครั้ง)
ชื่อจริง
Immkung_Camera
เบอร์มือถือ
-
เว็บไซต์
Email
imm12233@gmail.com
Line ID
immkung_camera
สถานที่ที่รับงาน
ภาคกลาง
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,000 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
ภาพบุคคล/แฟชัน
★Portrait
1 รูป
Graduation★moment
2 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน