ishinfotolio

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 312 ครั้ง)
ชื่อจริง
IShin Folio
เบอร์มือถือ
083-545-8625
เว็บไซต์
Email
ishinfolio@gmail.com
Line ID
ishin
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 4,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
ภาพบุคคล/แฟชัน
MINT_PORTRAIT
4 รูป
TLE'nFRIENDS_SWU_MEDICINE
5 รูป
KOOK_KMUTT_ENGINEERING
4 รูป
Buddy_Law_CU
3 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน