iTony

itony, รับถ่ายภาพ, ภาพรับปริญญา, ถ่ายภาพงานแต่ง, ถ่ายภาพสินค

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 300 ครั้ง)
ชื่อจริง
ITony Monkeys
เบอร์มือถือ
-
เว็บไซต์
Email
ton_cyber@windowslive.com
Line ID
itonystudio
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
ยังไม่ได้อัพโหลดผลงาน
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน