Jand777photographer

รับถ่ายภาพทั่วไป งานรับปริญญา งานแต่ง พรีเว็ดดิ่ง งานบวช

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 422 ครั้ง)
ชื่อจริง
Jand Amigo
เบอร์มือถือ
084-084-4371
Email
jand1964@hotmail.com
Line ID
jand777
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 4,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
ม.บูร 001
6 รูป
หอการค้า 001
7 รูป
Prewedding 001
6 รูป
ABAC 001
7 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน