Mutae

รับถ่ายภาพ รับถ่ายภาพงานแต่งงาน

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 414 ครั้ง)
ชื่อจริง
Wittawat Jarone
เบอร์มือถือ
-
เว็บไซต์
Email
mu_tae@hotmail.com
Line ID
-
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
งานแต่ง
พรีเวดดิง
งานแต่งงาน
5 รูป
เพราะ...ภาพสามารถสื่อได้มากกว่าคำพูด
4 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน