Zaichu

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 206 ครั้ง)
ชื่อจริง
Nutz Zaichu
เบอร์มือถือ
-
เว็บไซต์
-
Line ID
-
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,000 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
test
1 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน