PaLM56 Photography

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 525 ครั้ง)
ชื่อจริง
Palm Supasate
เบอร์มือถือ
087-511-9564
เว็บไซต์
Email
palm56photo@gmail.com
Line ID
palm-56
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ, ภาคกลาง
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
Commencement day
6 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน