Piamphon Chanpiam

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 341 ครั้ง)
ชื่อจริง
Piamphon Chanpiam
เบอร์มือถือ
084-134-3051
เว็บไซต์
Email
piamphonphoto@gmail.com
Line ID
-
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

พรีเวดดิง

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
ภาพบุคคล/แฟชัน
สถาปัตยกรรม
สินค้า/อาหาร
Interior
7 รูป
Food
9 รูป
Fashion
10 รูป
Resort&Hotel
5 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน