Picture Project Studio

we provide both commercial and editorial photography service

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 513 ครั้ง)
ชื่อจริง
Picture Project
เบอร์มือถือ
085-942-9285
Email
pictureproject1986@yahoo.com
Line ID
wilawan2513
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานอีเวนต์
สถาปัตยกรรม
สินค้า/อาหาร
ตึก/โรงงาน
6 รูป
สินค้า/อาหาร
10 รูป
งานอีเวนต์ต่างๆ
9 รูป
Model
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน