Pomdavies Studio

ให้ภาพของเราเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 858 ครั้ง)
ชื่อจริง
Nutcha Tantiwechasak
เบอร์มือถือ
086-975-4152
Email
pomdavies@hotmail.com
Line ID
-
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,500 บาท

งานแต่ง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานอีเวนต์
Event and Tradition
15 รูป
Portrait Fashion
10 รูป
Wedding
15 รูป
Congratulation
15 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน