PQography

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 360 ครั้ง)
ชื่อจริง
PQ CUD
เบอร์มือถือ
081-818-5532
เว็บไซต์
Email
pqcud39@gmail.com
Line ID
pique39
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
ภาพบุคคล/แฟชัน
PQography - Portrait&Fashion
5 รูป
PQography - Candid Wedding
7 รูป
PQography - Graduation
8 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน