Saycheeze*

We don't only take pics but we also capture your happiness

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 242 ครั้ง)
ชื่อจริง
Chanin Chy
เบอร์มือถือ
086-570-0113
เว็บไซต์
Email
chichynoy@hotmail.com
Line ID
-
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ, ภาคกลาง
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 4,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
Graduation
5 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน