Shoot@me Photograph

บั น ทึ ก ค ว า ม ท ร ง จ ำ ด้ ว ย หั ว ใ จ แ ล ะ ชั ต เ ต อ

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 470 ครั้ง)
ชื่อจริง
Bombsanova Isra
เบอร์มือถือ
086-361-4561
เว็บไซต์
Email
bombsanova@hotmail.com
Line ID
bombsanova
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 6,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 4,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 10,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 7,500 บาท

งานแต่ง

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน 15,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 9,000 บาท

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
พรีเวดดิง
Pre-weddind
1 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน