ViewFinder.img

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 1953 ครั้ง)
ชื่อจริง
Chayuti Siritan
เบอร์มือถือ
086-347-5378
เว็บไซต์
Email
c.siritan@gmail.com
Line ID
tenglao
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ, ภาคตะวันออก
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานอีเวนต์
Congratulations
10 รูป
Congrats!
10 รูป
Hot-Stu
10 รูป
EVENT
6 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน