THE FOTO ARTS

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 377 ครั้ง)
ชื่อจริง
Paskorn Tumwattana
เบอร์มือถือ
086-567-9699
เว็บไซต์
Email
paskorn_t@hotmail.co.th
Line ID
-
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน 5,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,500 บาท
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
งานแต่ง
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานแต่ง
9 รูป
ภาพบุคคล
10 รูป
ภาพแฟชัน
8 รูป
Graduation
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน