The SenSe

one shutter one sense

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 331 ครั้ง)
ชื่อจริง
Ping Chatchawan
เบอร์มือถือ
082-525-9241
เว็บไซต์
Email
babyhero_501@hotmail.com
Line ID
-
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

งานแต่ง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

สถาปัตยกรรม

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)
ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
งานอีเวนต์
กองภาพ
6 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน