ViolaFoto

Photo & Music My Art My Style

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 434 ครั้ง)
ชื่อจริง
Vivi ViolaFoto
เบอร์มือถือ
086-533-5804
เว็บไซต์
Email
silver-viola@hotmail.com
Line ID
Violafoto
สถานที่ที่รับงาน
ทั่วประเทศ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,500 บาท
ราคาครึ่งวัน 3,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

พรีเวดดิง

งานอีเวนต์

ราคาเต็มวัน (ไม่ระบุ)
ราคาครึ่งวัน (ไม่ระบุ)

สินค้า/อาหาร

ยังไม่มีความคิดเห็นจากลูกค้า
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
ภาพบุคคล/แฟชัน
งานอีเวนต์
สินค้า/อาหาร
GyuButa Shabu
6 รูป
Concert
5 รูป
Portrait
7 รูป
รับปริญญา
10 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน