ZD FOTO

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้เข้าชม 726 ครั้ง)
ชื่อจริง
Zadizkiller Machinery
เบอร์มือถือ
082-483-2307
เว็บไซต์
Email
zadizkiller@gmail.com
Line ID
-
สถานที่ที่รับงาน
กรุงเทพฯ
ราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับปริญญา

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,000 บาท

ภาพบุคคล/แฟชัน

ราคาเต็มวัน 3,000 บาท
ราคาครึ่งวัน 2,000 บาท
ผลงาน
ทั้งหมด
รับปริญญา
ภาพบุคคล/แฟชัน
LH Online
2 รูป
Cosplay
8 รูป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 รูป
กลับไปหน้าโปรไฟล์
รายละเอียดการรับงาน